Întrebări şi răspunsuri

1. Care sunt obligaţiile unui administrator de bloc?

Potrivit Art. 36.din Legea 230/2007 – Administratorul, persoană fizică sau juridică, are, în principal, următoarele atribuţii:

Art. 37. – Pentru lucrările privind proprietatea comună, administratorul, ţinând seama de preţ, durată de execuţie şi calitate, supune spre analiză, selecţie de oferte şi aprobare Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerinţele, în vederea executării lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 38. – Pentru protejarea intereselor proprietarilor şi ale Asociaţiei de Proprietari împotriva riscurilor aferente activităţii de administrare într-un condominiu, administratorii de imobile, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, pot încheia poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională. Asigurarea de răspundere civilă profesională nu acoperă riscurile cu privire la fraudă, înşelăciune, deturnare de fonduri înfăptuite cu bună-ştiinţă. Persoanele care nu au calitatea de administrator de imobile nu pot încheia poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională.

Administratorii trebuie să dea dovadă „de o mai mare corectitudine”, iar proprietarii să afle situaţia exactă a cheltuielilor asociaţiei, acesta este argumentul invocat pentru obligaţia avizată de Guvern.

2. Care sunt obligaţiile proprietarilor de apartamente?

Proprietarii, membri ai Asociaţiei de Proprietari, au urmatoarele obligaţii:

 • să respecte statutul Asociaţiei de Proprietari;

 • să se supună hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari;

 • să participe la adunările generale ale Asociaţiei de Proprietari;

 • să respecte orice angajament făcut faţă de Asociaţia de Proprietari;

 • să nu aducă prejudicii materiale Asociaţiei de Proprietari;

 • să participe, atunci când este solicitat, la acţiuni deosebite, de maximă urgenţă, corespunzătoare scopurilor Asociaţiei de Proprietari;

 • să se conformeze obligaţiilor proprietarilor din condominiu, prevăzute mai sus.

 • Dacă proprietarul unui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă sau orice altă persoană care acţionează în numele său provoacă daune oricărei parţi din proprietatea comună sau altei proprietăţi individuale, trebuie să realizeze reparaţiile necesare ori să platească cheltuielile pentru lucrările de reparaţii.

  În cazul spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, respectiv al apartamentelor, cu mai mult de un proprietar, relaţiile de coproprietate dintre proprietari vor fi reglementate în conformitate cu prevederile codului civil.

  Zidurile dintre apartamentele alăturate, care nu fac parte din structura de rezistentă a condominiului, pot fi reamplasate, prin acord între proprietarii apartamentelor sau spaţiilor respective şi cu înştiinţarea Asociaţiei de Proprietari, în condiţiile legii.

  Zidurile dintre apartamente şi proprietatea comună, care nu fac parte din structura de rezistenţă a condominiului, pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asociere.

  Daca unul dintre proprietari împiedică, cu bună ştiinţă şi sub orice forma, folosirea normală a condominiului, creând prejudicii celorlalţi proprietari, după caz, măsurile pentru folosirea normală a condominiului se vor hotărâ pe cale judecătorească, la solicitarea Asociaţiei de Proprietari.

  Fiecare proprietar, chiriaş sau ocupant al unui apartament ori spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă are obligaţia să se conformeze regulilor statutului Asociaţiei de Proprietari, precum şi regulilor, regulamentelor, hotărârilor şi rezoluţiilor adoptate legal de Asociaţia de Proprietari.

  3. Care sunt obligaţiile Preşedintelui Asociaţiei de Proprietari ?

  4. Ce trebuie să cuprindă Statutul Asociaţiei de Proprietari?

  Cu toate că este recomandat să apelaţi la o societate cu experienţă în domeniul înfiinţării Asociaţiilor de Proprietari (ne puteţi contacta pentru ajutor) - în cazul în care vă aventuraţi singuri în această direcţie, vă aducem la cunoştinţă ca statutul Asociaţiei de Proprietari trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

 • Denumirea Asociaţiei de Proprietari;

 • Forma juridică (drept privat, nonprofit, legea în baza constituirii);

 • Obiectul de activitate şi scopul;

 • Sediul, durata, membrii constitutivi ai asociaţiei;

 • Patrimoniul;

 • Structura organizatorică, ierarhia;

 • Bugetul, obligaţiile, drepturile;

 • Dizolvarea şi dispoziţii finale;