Cadrul legislativ pentru Asociaţiile de Proprietari

Legi specifice Asociaţiilor de Proprietari

Legea nr. 230/2007 din 06/07/2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 23/07/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Asociaţiilor de Proprietari

Legea nr. 175/2010 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Asociaţiilor de Proprietari, publicată în Monitorul Oficial 502 din 20 iulie 2010

Hotărârea de Guvern 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Asociaţiilor de Proprietari, publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 18/01/2008

Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată şi actualizată până la data de 12 octombrie 2009

Ghidul obligaţiilor fiscale pentru Asociaţiile de Proprietari

Ghid fiscal pentru Asociaţiile de Proprietari.

Legi domeniul tehnic

Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 343/2010 din 13 iulie 2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum

Norma – tehnica privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum

Normativ privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa rece, agent termic pentru incalzire si apa calda de consum in imobile condominiale

Legea nr. 10/1995 din 18/01/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 24/01/1995

Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 (republicata si actualizata), privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (actualizata pana la data de 10 mai 2007)

Hotararea de Guvern nr. 273/1994 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial nr. 193 din 28 iulie 1994 >Hotararea de Guvern nr. 766/1997 din 21/11/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997

Legi Casierie

Decretul Consiliului de Stat nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste, publicat in Buletinul Oficial nr. 64 din 6 iulie 1976

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste, publicata in Buletinul Oficial nr. 132 din 18 noiembrie 1969

Legea nr. 54/1994 din 8 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste

Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, publicata in Monitorul Oficial nr. 24 din 31 ianuarie 1996