Servicii Oferite

Prin firma noastră proprietarii de imobile beneficiază de servicii de administrare practicate într-un cadru legal.

Serviciile de management al proprietăţii, casierie şi administrare tehnică se asigură de către un angajat al firmei, permanent, pe timpul derulării contractului.

Serviciul de administrare financiar-contabilă este asigurat la sediul firmei de către un expert-contabil.

Serviciile de reparaţii şi mentenanţă sunt asigurate cu specialişti-parteneri ai firmei. Astfel, serviciile oferite au un grad ridicat de siguranţă.

Administrarea imobilelor (asociaţii, vile, ansambluri rezidenţiale)

 • Întocmirea listelor lunare de plată;

 • Încasarea, în locuri specifice, a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei de proprietari;

 • Cont bancar pentru plata întreţinerii

 • Efectuarea plăţilor şi încasărilor veniturilor;

 • Sesizarea Comitetului Executiv în vederea somării restanţierilor şi aplicarea procedurii de recuperare a restanţelor, cu penalizările aferente;

 • Calcularea şi încasarea penalizărilor conform sistemului aprobat de Adunarea Generală;

 • Actualizarea, dacă este cazul, cu avizul comitetului executiv, a fondului de rulment;

 • Întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor asociaţiei de proprietari specifice managementului financiar;

 • Prezentarea, la solicitarea Comitetutui Executiv sau a Comisiei de Cenzori a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile a Asociaţiei de Proprietari;

 • Verificarea sau avizarea, dacă este cazul, a indexului contoarelor de reţea aferente mai multor Asociaţii de Proprietari;

 • Controlul facturării corecte a consumurilor în funcţie de indexul contoarelor de bloc sau al contoarelor individuale, dacă acestea există, conform prevederilor legale, şi în funcţie de normele metodologice de repartizare a consumurilor, acolo unde nu există contorizare la nivel de Asociaţie de Proprietari; Dacă toţi proprietarii sunt abonaţi individuali ai furnizorilor de servicii, administratorul nu răspunde de modul de facturare a consumurilor sau de achitarea facturilor, decât în condiţiile existenţei unui contract între Asociaţia de Proprietari şi furnizorul respectiv;

 • Verificarea existenţei contractelor între persoanele juridice, membre ale Asociaţiei de Proprietari şi furnizorii de servicii (apă, gaze, energie electrică şi termică, salubrizare etc.);

 • Respectarea altor prevederi privind modul de exercitare a managementului financiar;

 • Citirea trimestrială a contoarelor individuale de apartament.(apometre), dacă este solicitată

 • Citirea / transmiterea indexului enel

 • Verificarea hidroforului

 • Disponibilitate 24/24 în situaţii de urgenţă (avarie energie electrică, avarie apă, avarie lift etc.)

 • Service pentru interfonul scării (se achită separat în funcţie de complexitatea lucrării)

 • Instalator când este nevoie (se achită separat în funcţie de complexitatea lucrării)

 • Electrician pentru casa scării (se achită separat în funcţie de complexitatea lucrării)

 • Alte sarcini hotărâte prin contractul de administrare;

Administrarea proprietăţilor

  Administrarea de proprietăţi este un serviciu oferit pe pieţele imobiliare dezvoltate ale lumii. Acest serviciu presupune gestionarea întregii proprietăţi de către o firmă specializată. Prin gestionare înţelegem: gestionarea fondurilor băneşti, efectuarea de plăţi, asigurarea unei bune mentenanţe a proprietăţii, pregătirea proprietăţii pentru un potenţial chiriaş, verificarea potenţialilor chiriaşi, etc.

  Avantajele serviciului de management al proprietăţii:

 • Reducerea costurilor necesare pentru infrastructura clădirii(utilităţi, reparaţii, mentenanţă)

 • Maximizarea veniturilor din chirii prin reducerea timpului în care proprietatea nu aduce venit din închiriere(timpul în care proprietatea stă pe piaţa de închirieri)

 • Reducerea timpului pe care proprietarul îl va acorda pentru gestionarea tuturor furnizorilor de utilităţi, în relaţia cu chiriaşii, prin păstrarea contactului direct doar cu furnizorul de servicii de administrare de proprietăţi

 • Acest tip de servicii se adreseaza tuturor proprietarilor care au disponibile spaţii de închiriat, dar îndeosebi următoarelor categorii de proprietari:

 • proprietari de imobile persoane fizice sau juridice care doresc maximizarea veniturilor din închirierea proprietăţilor;

 • investitorilor care au achiziţionat imobile ca plasamente financiare şi care nu doresc să se implice în administrarea proprietăţilor respective;

 • proprietari care au plecat în străinătate şi care deţin proprietăţi în ţară;

 • proprietari care au moştenit proprietăţi sau cărora li s-au retrocedat proprietăţi şi doresc ca o firmă de administrare de proprietăţi să se ocupe de gestionarea acestora;

 • proprietari care îşi părăsesc temporar domiciliul şi care, pe perioada cât lipsesc optează pentru o administrare profesionistă a proprietăţii imobile;

 • persoane juridice care au în proprietate imobile cu destinaţia de birouri, locuinţe sau spaţii comerciale şi pentru care o administrare directă a acestora este dificilă sau nu face parte din obiectul propriu de activitate;

 • proprietari care deşi au proprietăţi disponibile la închiriere nu au timpul necesar pentru a manageria aceste proprietăţi în relaţia cu agenţiile imobiliare sau cu potenţiali clienţi interesaţi de închirierea acestor locaţii.